Programme 2022

Quatrième nuit des arts martiaux à Liège

Le programme de la soirée – Les démonstrations

Taiko  Paris Taiko ensemble 
Katori Shinto Ryu Bushin 
Ving tsun Kwoon 
Aikido aikikai Kome dojo
Jodo (ZNKR)  Taikikai No Dojo
Jujutsu traditionel Jiyuseikan Dojo
Ninjutsu  Japan Asbl
Yoroi Sento – Wallonia Bugeikan
Karate Kyokushin Kyokushin Amay
Capoera  Capoera Liege

pause

Taiko 
Kendo – Meibukan Liege 
karate Shinjukai Shinjukai
Haidong GundoHaidong Gundo Belgium
Muso Shinden Ryu – Taikikai No Dojo
Judo Kyoryukai
iaidoAgastukan
Systema Systema Bruxelles
Hapkido Hapkido Liège
Aïkido Kishinkaï Jisei Budo Kai 
Taiko